SvenskaEnglishDeutsch

Brok- och Mossisjön

Broksjön och Mossisjön är två uppdämda sjöar sen flottningen startade och de regleras genom dammen i Mossisjön. Slogbodar finns vid Mossisjön. I den gamla älvfåran rann Rotälven innan den blev uppdämd.
Vi följer Rotälven vidare ner till Lekattsugnet.